Home / Vijesti / Isović: Naplata direktnih poreza i doprinosa povećana za 1,2 milijarde maraka
Isović: Naplata direktnih poreza i doprinosa povećana za 1,2 milijarde maraka

Isović: Naplata direktnih poreza i doprinosa povećana za 1,2 milijarde maraka

Porezna uprava FBiH u toku prošle godine ostvarila je naplatu direktnih poreza i doprinosa u iznosu 4,8 milijardi maraka, izjavio je direktor PUFBiH Šerif Isović na konferenciji za novinare u Sarajevu na kojoj je predstavio rad ove institucije u toku prošle godine.

Ostvareni uspjeh ilustrovao u poreznim podacima o naplati direktnih poreza i doprinosa u periodu 2014-2017. godina.

– U toku 2014. godine po ovim osnovama naplaćeno je ukupno 3,7 milijardi KM. To znači da je ostvaren rast naplate od oko 1,2 milijarde maraka, što predstavlja rast od nešto više od 26 posto – kazao je Isović.

Direktor Porezne uprave FBiH govorio je i o porastu broja zaposlenih u FBiH u posmatranom periodu.

– Ukupan broj zaposlenih 2014. godine bio je skoro 476.000, dok je taj broj na kraju prošle godine bio nešto više od 513.000, što znači da je u broj zaposlenih porastao za oko 37 hiljada  ili 7,85 posto. Samo u odnosu na 2016. godinu zabilježen je rast broja zaposlenih od oko deset hiljada – rekao je Isović.

Veliki prioblem, kada su u pitanju radnici, je prema Isovićevim riječima rad na crno, te angažovanje radnika putem ugovora o djelu, posredstvom studentskih servisa i sličnih agencija.

U okviru takozvanih brzih kontorla, koje je Porezna uprava FBiH provodila na prostoru cijelog entiteta, u toku prošle godine otkriveno je 4.268 neprijavljenih radnika. U tim kontrolama zatvoreno je 2.633 objekta, a vrijenost izrečenih kazni je 18 miliona maraka.

– Po osnovu ugovora o djelu, te radnicima angažovanim putem studentskih servisa, na ime primanja je isplaćeno oko 400 miliona maraka u toku prošle godine. Primjera radi, na iznos neto plaće od 1.000 KM, kada poslodavac prijavi radnika i plaća puni iznos poreza i doprinosa, mora platiti još 726 maraka. Međutim, kada radnika angažuje po ugovoru od djelu ili putem studentskog servisa mora platiti 175 maraka. Ovakvu razliku u oporezivanju različitih vrsta ugovora o radu zloupotrebljavaju mnogi poslodavci – kazao je prvi čovjek Porezne uprave FBiH.

U svom obraćanju naveo je i glavne uzroke postojanja sive ekonomije. Među njih spadaju velika količina gotovog novca koji se koristi u platnom prometu, neučinkovita kontrola granice, visoke stope poreza i doprinosa, česte izmjene propisa, komplikovan porezni sistem, u kojem se zakoni i podzakonski akti donose na nivou države, entiteta, Brčko Distrikta, kantona i općina i slično.

S tim u vezi je kazao da se podaci domaćih statističkih agencija i Svjetske banke o uvozu roba iz Srbije i Hrvatske u toku prošle godine razlikuju za 900 miliona KM, pitajući kako je ta roba evidentirana i da li je na odgovarajući način oporezovana.

Također je spomenuo i da je sistem fiskalizacije, u koji je prema nekim procjenama uloženo oko 150 miliona maraka, neadekvatan i da nije dao rezultate koji su se očekivali. Sivoj ekonomiji doprinose i loši zakoni, kao što je Zakon o igrama na sreću.

– Recimo, prema ovom zakonu, svi dobici u kladionicama do iznosa od 100 maraka su oslobođeni plaćanja poreza. Ukupna vrijednost ovih dobitaka koji su isplaćeni u toku prošle godine je dvije milijarde maraka, na koje nije plaćena ni marka poreza – istakao je Isović.

Govoreći o neusklađenosti zakona, naveo je podatak da su u FBiH trenutno na snazi tri zakona koja se bave problemom neprijavljivanja radnika. Svaki od zakona predviđa različite kazne. Raspon između najniže i najviše kazne koje se navode u ovim zakonima se kreće od 500 do 100.000 maraka.

Slična je situacija i u vezi sa neizdavanjem računa, samo što se ovo pitanje tretira u pet različitih zakona u FBiH.

Govoreći o radu Porezne uprave istakao je podatak da je u toku prošle godine provedeno 6.575 kontrola, u okviru kojih je utvđeno 250 miliona maraka dodatnih poreznih prihoda. U tim kontrolama naplaćeno je devet miliona KM kazni, a podnesene su ukupno 32 krivične prijave. Vrijednost utajenog poreza u slučajevima kada su podnošene krivične prijave je sedam miliona KM.

S tim u vezi je napomenuo kako radnici Porezne uprave rade pod veoma teškim uslovima. Jedna od osnovnih poteškoća je kadrovska nepopunjenost i materijalna neopremljenost Uprave. Trenutno u Poreznoj upravi radi, kako kaže Isović, 1.251 uposlenik, iako je sistematizacijom predviđeno da ih bude 1.744. Čak je i budžetom za prošlu godinu bilo predviđeno da bude uposleno 1.332 uposlenika, ali nadležne institucije nisu odobrile dodatno zapošljavanje, dodao je Isović

Zbog teških uslova rada 130 uposlenika je bilo na bolovanju u određenom periodu u toku prošle godine, isplaćeno je 39 naknada zbog bolesti, a 15 uposlenika je umrlo. Prosječna starosta radnika uprave je 54 godine, napomenuo je isović.

– Osim toga plaće poreznih inspektora, kao i nagrade, su manje nego u drugim institucijama. Recimo inspektor rada ima dodatak na plaću od 30 posto, a porezni inspektor 20 posto. Pri tome su kazne koje izriču inspektori rada 500 maraka, a porezni inspektori izriču kazne od 5.000 KM. Očigledno se na ovaj način stimuliše nerad i ono što donosi manju korist – rezignirano je konstatirao Isović.

Napomenuo je i kako je Porezna uprava inicirala donošenje izmjena cijelog niza zakona kako bi se naplata poreza u FBiH učinila što efikasnijom.

 

Izvor: Faktor.ba

About Asmir Alić

Comments are closed.

Scroll To Top