Home / Biznis / Elektroprivreda BiH priprema dva tendera za mega projekte
Elektroprivreda BiH priprema dva tendera za mega projekte

Elektroprivreda BiH priprema dva tendera za mega projekte

“Elektroprivreda BiH priprema tender za idejni projekat snabdijevanja toplinskom energijom iz Termoelektrane Kakanj koji će uskoro biti raspisan. Osim ovog, u pripremi je tender za modularni sistem grijanja od 4 megavata u Visokom u okviru projekta CoolHeating. Konceptualno rješenje se očekuje na proljeće 2018. godine, a do kraja 2018. godine tenderska dokumentacija će biti spremna za raspisivanje”, kazao je za Akta.ba Anes Kazagić, iz Sektora za strateški razvoj Elektroprivrede BiH.

On je jučer u okviru internacionalne konferencije Bioenergija u BiH koja je održana u okviru sajma RENEXPO, predstavio “Horizon 2020 Projekt CoolHeating male kogeneracije i daljinska grijanja”, koji je u toku, a u kojem JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo učestvuje kao industrijski partner i Općina Visoko kao lokalna zajednica iz BiH gdje se planira razviti jedan ovakav sistem do faze implementacije.

“U Visokom postoje dva projekta koja su u visokom stadiju razvoja a u funkciji obezbjeđenja efikasnijeg, ekološki prihvatljivijeg grijanja za ovu općinu. To je projekat snabdijeljavanja toplinskom energijom iz TE Kakanj gdje jedan granski toplovod ide i za općinu Visoko ukupnom kapacitetu od 13 megavata. Budući da on ne pokriva cjelokupnu Općinu Visoko, drugi dio konzuma nastoji se pokriti iz projekta Horizon 2020 CoolHeating”, istakao je Kazagić.

“Dio Općine Visoko koji bi bio pokriven tim modularnim sistemom je Osnovna škola, Sportska dvorana, Dom zdravlja i neki stambeni objekti”, dodao je Kazagić.

Projekat CoolHeating se provodi posljednjih 18 mjeseci, u kojem osim Elektroprivrede BiH učestvuje više naučnih institucija, razvojnih agencija, proizvođača opreme koje razmatraju mogućnosti implementacije projekata malih mreža i toplinskih sistema.

Cilj CoolHeating projekta je pružiti podršku implementaciji malih modularnih sistema grijanja i hlađenja na bazi obnovljivih izvora energije u zajednicama Jugoistočne Evrope.

Rezultat Projekta bit će priprema uvođenja novih manjih sistema daljinskog grijanja i hlađenja na obnovljive izvore u pet ciljnih općina, do faze ulaganja. Ciljna općina iz BiH je Općina Visoko, dok su općine sljedbenice iz BiH Živinice i Goražde.

Inače, JP Elektroprivreda BiH je za učešće u Projektu CoolHeating dobila grant sredstva u iznosu 109.465,00 eura, a projekt je iniciran i vodi se iz Sektora za strateški razvoj EPBiH.

Motiv za učešće u Projektu je podrška EPBiH uvođenju modernih tehnologija za proizvodnju toplinske energije u BiH, uređenje regulative toplinarstva i obnovljivih izvora energije u BiH, te doprinos održivosti sistema daljinskog grijanja u općinama u kojima je u narednom periodu planirano  snabdijevanje toplinskom energijom iz TE “Kakanj” i TE “Tuzla”.

U CoolHeating učestvuju tri partnerske kompanije iz Njemačke, Danske i Austrije, te učesnici iz JI Evrope.

Rezultat projekta bit će uvođenje novih malih obnovljivih sistema daljinskog grijanja i hlađenja u 5 ciljnih zajednica, do faze ulaganja.

S.B.

Izvor: Akta.ba

About Asmir Alić

Comments are closed.

Scroll To Top